Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Guo Xiangův komentář k vnitřním kapitolám díla Zhuangzi
Název práce v češtině: Guo Xiangův komentář k vnitřním kapitolám díla Zhuangzi
Název v anglickém jazyce: Guo Xiang's commentary on the inner chapters of the Zhuangzi
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Sehnal, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK