Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multiple sentence as a style marker of academic prose: analysis of sentences composed of five and more finite clauses
Název práce v češtině: Souvětí o pěti a více větách jako stylotvorný indikátor odborného textu
Název v anglickém jazyce: Multiple sentence as a style marker of academic prose: analysis of sentences composed of five and more finite clauses
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK