Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verb Valency Frames Disambiquation
Název práce v češtině: Verb Valency Frames Disambiquation
Název v anglickém jazyce: Verb Valency Frames Disambiquation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2007
Datum zadání: 06.11.2007
Datum a čas obhajoby: 14.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.11.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:06.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK