Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Ptačí chřipka - globální problém
Název práce v češtině: Ptačí chřipka - globální problém
Název v anglickém jazyce: Avian influenza - global challenge
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 01.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK