Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Současné možnosti prevence předčasného porodu
Název práce v češtině: Současné možnosti prevence předčasného porodu
Název v anglickém jazyce: Actual options in prevention of premature labor
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2007
Datum zadání: 28.11.2007
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK