Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prevence karcinomu prsu
Název práce v češtině: Prevence karcinomu prsu
Název v anglickém jazyce: Prevention of breast cancer
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Šafář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2008
Datum zadání: 20.02.2008
Datum a čas obhajoby: 22.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK