Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Literární autorky evropského středověku
Název práce v češtině: Literární autorky evropského středověku
Název v anglickém jazyce: European medieval women writers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Stehlíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2007
Datum zadání: 27.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK