Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontext užívání přírodního opia u klientů Kontaktního centra SANANIM v Praze
Název práce v češtině: Kontext užívání přírodního opia u klientů Kontaktního centra SANANIM v Praze
Název v anglickém jazyce: The Context of Using the Raw Opium by Clients of KC SANANIM in Prague
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Janíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2007
Datum zadání: 27.11.2007
Datum a čas obhajoby: 27.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2008
Předmět: Obhajoba bakalářské práce A (B01638)
Oponenti: PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK