Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání účinku aplikace behaviorální a kognitivně behaviorální cvičební jednotky na psychiku obézního jedince.
Název práce v češtině: Porovnání účinku aplikace behaviorální a kognitivně behaviorální
cvičební jednotky na psychiku obézního jedince.
Název v anglickém jazyce: Comparison of psychological effects of application behavioral versus
cognitive behavioral units on the obese.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kabinet pedagogických praxí (51-400300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: Mgr. Milena Adámková Ségard, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK