Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přibík Jeníšek z Újezda, úředník v pobělohorské době
Název práce v češtině: Přibík Jeníšek z Újezda, úředník v pobělohorské době
Název v anglickém jazyce: Přibík Jeníšek z Újezda, clerk from the time after the White mountain battle
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2007
Datum zadání: 26.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK