Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edward W. Said: postcolonial studies and the politics of literary theory
Název práce v češtině: Edward W. Said: postkoloniaIní studia a politika literarní teorie
Název v anglickém jazyce: Edward W. Said: postcolonial studies and the politics of literary theory
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: Louis Armand, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2007
Datum zadání: 26.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK