Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populační struktura a fenotypová diferenciace Campanula moravica
Název práce v češtině: Populační struktura a fenotypová diferenciace Campanula moravica
Název v anglickém jazyce: Population cytotype structure and phenotypic
variation of Campanula moravica
Klíčová slova: Campanulaceae, Campanula moravica, Campanula rotundifolia agg., polyploidizace, cytogeografie, průtoková cytometrie, morfologická variabilita, multivariační morfometrika
Klíčová slova anglicky: Campanulaceae, Campanula moravica, Campanula rotundifolia agg., polyploidy, cytogeography, flow cytometry, morphological variability, multivariate morphometrics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2011
Datum zadání: 12.04.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK