Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Endemický taxon Krkonoš Campanula bohemica: zhodnocení rizika hybridizace s C. rotundifolia
Název práce v češtině: Endemický taxon Krkonoš Campanula bohemica: zhodnocení rizika hybridizace s C. rotundifolia
Název v anglickém jazyce: Risk assessment of interspecific hybridization between endemic Campanula bohemica and widespread C. rotundifolia s.l.
Klíčová slova: Campanula bohemica, Campanula rotundifolia, mezidruhová hybridizace, polyploidie, endemismus, morfologická variabilita
Klíčová slova anglicky: Campanula bohemica, Campanula rotundifolia, interspecific hybridization, polyploidy, endemism, morphological variation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2011
Datum zadání: 02.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. František Krahulec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK