Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tarahumarové/Rarámuri v severozápadním Mexiku. Od jeskyní k ejidu
Název práce v češtině: Tarahumarové/Rarámuri v severozápadním Mexiku. Od jeskyní k ejidu
Název v anglickém jazyce: Tarahumara/Rarámuri in Northwestern Mexico. From cave dwellings to ejido
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2007
Datum zadání: 20.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Milan Kováč, Ph.D.
  doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK