Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Towards the poetics of ceremony: a study in contemporary native American literature
Název práce v češtině: K poetice ceremonie: studie k současné indiánské literatuře
Název v anglickém jazyce: Towards the poetics of ceremony: a study in contemporary native American literature
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2007
Datum zadání: 23.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.11.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.11.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Jindra
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK