Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketing a jeho postavení v současné ekonomice
Název práce v češtině: Marketing a jeho postavení v současné ekonomice
Název v anglickém jazyce: Marketing and its position in modern economy
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ivan Tomažič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2007
Datum zadání: 23.08.2007
Datum a čas obhajoby: 06.11.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.11.2007
Oponenti: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK