Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje diváků k agresi a k aktivní návštěvě sportovního utkání
Název práce v češtině: Postoje diváků k agresi a k aktivní návštěvě sportovního utkání
Název v anglickém jazyce: The attitude of spectators to agression and active seeing of competition
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 08.01.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK