Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace dánského cyklistického projektu na město Teplice a jeho okolí
Název práce v češtině: Aplikace dánského cyklistického projektu na město Teplice a jeho okolí
Název v anglickém jazyce: Application of Danish cycling project on Czech town Teplice and its surroundings
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2008
Datum zadání: 26.08.2008
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhotovení návrhu projektu sítě cyklistických stezek ve městě Teplice.
Projekt zahrnuje návrh stezek do současné mapy města Teplice, rozmístění speciálních zařízení pro zatraktivnění cyklistiky, analýzu finančních nákladů projektu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is a presentation of cycling project in town Teplice. Application of this project will be made by these items:concept of cycling tracks in the town Teplice, location of special cycling arrangement, financial analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK