Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační strategie HC Sparta Praha
Název práce v češtině: Komunikační strategie HC Sparta Praha
Název v anglickém jazyce: Communication strategy of HS Sparta Praha
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2008
Datum zadání: 31.08.2008
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce analyzuje stav komunikační strategie HC SSparta praha v letech 2005-2007. Autor se zabývá i návaznosti komunikační strategie a produktů pro zákazníky klubu, kterými jsou např. fanoušci. Vlastním přínosem jsou pak navržené změny v komunikační strategii pro hokejový klub na léta 2009-2011.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor´s work investigates and evaluates posture of communication strategy of HC Sparta Prague in the years 2005 ? 2007. In the connection with the theme analyses my work utilization of products of HC, e. g. like communication with the fans of HC. At the end of my work there are recommended some adjustments and changes in the useage of communication strategy in the years 2009 ? 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK