Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekt marketingové komunikace mistrovství ČR v lezení na obtížnost a rychlost
Název práce v češtině: Projekt marketingové komunikace mistrovství ČR v lezení na obtížnost a rychlost
Název v anglickém jazyce: Project of marketing communication of the 2008 Championship of the Czech republic in climbing
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2008
Datum zadání: 15.05.2008
Datum a čas obhajoby: 12.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2009
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Autorka se ve své práci zabývá všemi typy marketingové komunikace Mistrovství České republiky v lezení na rychlost a obtížnost 2008 ? reklamní kampaní, osobním prodejem, podporou prodeje, publicitou, PR, direct marketingem, ale i sponzorováním. Uvažuje nad optimální kombinací jednotlivých částí komunikačního mixu s ohledem na typ akce, cílové skupiny, cíle propagace a využívá specifik sportovní reklamy. Na základě charakteristiky akce se snaží nalézt co nejvhodnější a nejefektivnější marketingovou komunikaci vedoucí k celkovému úspěchu akce. V závěru také navrhuje způsob měření efektivnosti propagace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author deals with all types of marketing communication of the 2008 Championship of the Czech Republic in Climbing - advertising campaign, personal sale, sale promotion, publicity, PR, direct marketing, and also sponsorship. The author considers optimal combination of single part of communication mix as refers to the type of the event, the target group, promotion goals and derives benefits from sports advertising. Based on the event?s characteristics, the optimal and most effective marketing communication leading to the general success of this event, are determined. In the final part the methods of identifying the promotion effectiveness are outlined.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK