Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Kurfiřt Fridrich Vilém Braniborský a klevsko-marské stavy v letech 1640-1654. Stavy jako aktéři mezinárodní politiky a panovnický "minimální program" po třicetileté válce
Název práce v češtině: Kurfiřt Fridrich Vilém Braniborský a klevsko-marské stavy v letech 1640-1654. Stavy jako aktéři mezinárodní politiky a panovnický "minimální program" po třicetileté válce
Název v anglickém jazyce: Frederick William, elector of Brandenburg and the estates of Cleves-Mark in the years 1640-1654. Estates as actors of international politics and the ruler's "minimal programme"
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2007
Datum zadání: 22.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK