Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky"
Název práce v češtině: Dramatik Vasilij Sigarev v kontextu "nové dramatiky"
Název v anglickém jazyce: Vasilij Sigarev, a playwright of the "new writing" genre
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. Ladislav Zadražil
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2007
Datum zadání: 22.11.2007
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK