Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty organizované kriminality
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty organizované kriminality
Název v anglickém jazyce: Aspects of organized crime from the perspective of criminal law
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2007
Datum zadání: 21.11.2007
Datum a čas obhajoby: 02.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK