Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Orientace motolic ve vnějším prostředí a hostiteli
Název práce v češtině: Orientace motolic ve vnějším prostředí a hostiteli
Název v anglickém jazyce: Orientation of trematodes in the outer environment and the host
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2007
Datum zadání: 21.11.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK