Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postava gaucha v argentinské poezii 19. století
Název práce v češtině: Postava gaucha v argentinské poezii 19. století
Název v anglickém jazyce: The character of gaucho in 19th century Argentinean poetry
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2007
Datum zadání: 21.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Michal Fousek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK