Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv ergoterapie jako pomáhající profese na samotného terapeuta
Název práce v češtině: Vliv ergoterapie jako pomáhající profese na samotného terapeuta
Název v anglickém jazyce: Influence of Occupational Therapy as an assisting profession
on therapists themselves.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Prokeš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2007
Datum zadání: 21.11.2007
Datum a čas obhajoby: 14.09.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK