Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční a fyzická zdatnost paraplegiků
Název práce v češtině: Funkční a fyzická zdatnost paraplegiků
Název v anglickém jazyce: Functional and physical fitness of paraplegics
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2007
Datum zadání: 25.09.2007
Datum a čas obhajoby: 05.10.2009 15:00
Místo konání obhajoby: KPPD
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK