Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén tzv. "Comfort women" v Koreji. Fakta, vývoj a politické aspekty
Název práce v češtině: Fenomén tzv. "Comfort women" v Koreji. Fakta, vývoj a politické aspekty
Název v anglickém jazyce: Phenomenon of "Comfort Women" in Korea. Facts, emergence and political aspects
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2007
Datum zadání: 20.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK