Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace rovnovážných schopností sportovních gymnastek a kontrolní skupiny
Název práce v češtině: Komparace rovnovážných schopností sportovních gymnastek a kontrolní skupiny
Název v anglickém jazyce: Comparison of balance abillities of gymnasts and membres of attest group
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Hana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: PhDr. Jaroslav Krištofič
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK