Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kdo byl autentický Ježíš Kristus?
Název práce v češtině: Kdo byl autentický Ježíš Kristus?
Název v anglickém jazyce: Who was authentic Jesus Christ?
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra filozofie (28-05)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2005
Datum zadání: 17.05.2005
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Oponenti: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK