Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání přípravného období týmů Mostu a Litvínova v žákovské kategorii 7. třídy
Název práce v češtině: Porovnání přípravného období týmů Mostu a Litvínova v žákovské kategorii 7. třídy
Název v anglickém jazyce: The comparison of preparatory period with ice-hockey teams from Most and Litvínov in the pupil's league of 7th classes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Luboš Koňák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK