Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Spolky, modernizační prvek regionu Vlašimska (1848-1918)
Název práce v češtině: Spolky, modernizační prvek regionu Vlašimska (1848-1918)
Název v anglickém jazyce: The associations of the Vlašim region (1848-1918)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2007
Datum zadání: 09.09.2007
Datum a čas obhajoby: 19.11.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.11.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Drašarová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK