Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Historická monografie
Název práce v češtině: Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Historická monografie
Název v anglickém jazyce: History of the town of Janovice nad Úhlavou till 1848. Historical monograph
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2007
Datum zadání: 09.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK