Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vypořádání společného jmění manželů
Název práce v češtině: Vypořádání společného jmění manželů
Název v anglickém jazyce: Settlement of tenancy by entirety
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2007
Datum zadání: 19.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2012
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK