Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Editor datových modelů s podporou reverzního datového inženýrství
Název práce v češtině: Editor datových modelů s podporou reverzního datového inženýrství
Název v anglickém jazyce: Data Modeling Editor with Support for Reverse Data Engineering
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je rozšíření stávajícího editoru ER diagramů, který autorka vytvořila v rámci své bakalářské práce. Hlavním rozšířením by mělo být přidání fyzického modelu a implementace zpětné transformace (reverzního inženýrství) z databáze. Transformace by měla probíhat do fyzického modelu a alespoň částečně do logického modelu.
Autorka se nejprve seznámí s oblastí datového reverzního inženýrství, provede analýzu některých existujících metod a vybranou metodu pak implementuje.
Další rozšíření by měla přizpůsobit aplikaci pro praktické použití v konkrétních databázových systémech, např. podporou příslušných datových typů a konstrukcí v systémově specifických rozšířeních jazyka SQL.
Seznam odborné literatury
Hana Kozelková: Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu, bakalářská práce, 2006
Peter Aiken: Reverse Engineering of Data
Vít Holub: Reversní inženýrství relačních databází
Kathi Hogshead Davis, Peter H. Aiken: Data Reverse Engineering: A Historical Survey
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK