Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dotazovací jazyky pro Sémantický web
Název práce v češtině: Dotazovací jazyky pro Sémantický web
Název v anglickém jazyce: Query languages for the Semantic web
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V prostředí Sémantického webu existuje celá řada dotazovacích jazyků. Tyto jazyky jsou však většinou buď příliš úzce zaměřené na specifickou oblast dotazování nebo jsou příliš komplikované, ať už zápisem či sémantikou dotazovacího jazyka.

Cílem práce je kriticky porovnat existující dotazovací jazyky pro Sémantický web. Další částí práce je pilotní implementace překladače zvoleného dotazovacího jazyka (může být navržen i jazyk vlastní) pro datové úložiště TRISOLDA.
Seznam odborné literatury
SPARQL, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
SeRQL, http://www.openrdf.org/documentation.jsp
TRISOLDA, http://ulita.ms.mff.cuni.cz/Trisolda/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK