Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smrt v antické řecké kultuře
Název práce v češtině: Smrt v antické řecké kultuře
Název v anglickém jazyce: Death in the antique Greek culture
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK