Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití RNA interference pro inhibici exprese genu u savců in vivo
Název práce v češtině: Využití RNA interference pro inhibici exprese genu u savců in vivo
Název v anglickém jazyce: Mammalian studies of gene knockdown using RNA interference in vivo.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK