Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implementace umělé inteligence v simulátoru strategické hry
Název práce v češtině: Implementace umělé inteligence v simulátoru strategické hry
Název v anglickém jazyce: The Implementation of an Artificial Intelligence in a Strategy Game Simulator
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2007
Datum zadání: 16.11.2007
Datum a čas obhajoby: 11.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2009
Oponenti: doc. RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Naspecifikujte strategickou hru v níž se bude používat umělá inteligence.
2. Nastudujte současné algoritmy umělé inteligence a multi-agentních systémů vhodné pro realizaci rozhodování ve specifikované hře.
3. Nastudujte metody vhodné pro simulaci specifikované strategické hry.
4. Implementujte specifikovanou strategickou hru.
5. Implementujte několik metod umělé inteligence na vhodné objekty ve specifikované hře.
6. Proveďte srovnání kvality jednotlivých implementovaných metod.
Seznam odborné literatury
Banks J., Carson J., and B. Nelson: Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall, 2000
Nils Nilsson: Artificial Intelligence: A New Synthesis, ISBN 1-55860-467-7, Morgan Kaufmann, 1998
Stuart Russell and Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach, ISBN 0-13-080302-2, Prentice Hall, 2003
Michael Wooldridge: An Introduction to MultiAgent Systems, ISBN 0-471-49691-X, John Wiley & Sons Ltd, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK