Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Historie Židů ve Znojmě
Název práce v češtině: Historie Židů ve Znojmě
Název v anglickém jazyce: The history of the jewish community in Znojmo
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Biernot, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK