Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Židovský hřbitov v Kožlanech
Název práce v češtině: Židovský hřbitov v Kožlanech
Název v anglickém jazyce: Jewish cemetery at Kožlany
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2009
Oponenti: doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK