Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Plavání v pohybovém režimu žáků s oslabením respiračního systému
Název práce v češtině: Plavání v pohybovém režimu žáků s oslabením respiračního systému
Název v anglickém jazyce: The Swimming of Pupils with the Respiration problems
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: MUDr. Michaela Malá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK