Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální zázemí dětí s handicapem a jejich rodin v mikroregionu Rožnov pod Radhoštěm
Název práce v češtině: Sociální zázemí dětí s handicapem a jejich rodin v mikroregionu Rožnov pod Radhoštěm
Název v anglickém jazyce: The Social background of handicapped children and their families
in Rožnov pod Radhoštěm microregion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Jebavá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 27.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK