Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace chování řidičů ve městě
Název práce v jazyce práce (slovenština): Simulace chování řidičů ve městě
Název práce v češtině: Simulace chování řidičů ve městě
Název v anglickém jazyce: Simulation of Drivers' Behaviours
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Babilon
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.02.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem projektu bude program simulující silniční provoz ve městě a chování řidičů v něm.
Uživatel bude mít možnost stavět silnice a zástavbu (domy, továrny, obchody, apod.). Výstupem bude pohyb řidičů ve městě postaveném uživatelem.

Křižovatky budou dvojího druhu: s hlavní silnicí a světelné. Světelné křižovatky budou programovatelné uživatelem tak, aby mohl např. vytvářet zelené vlny. Každý řidič se bude pohybovat po městě na základě předem zvolené strategie, ty budou několika typů (např. řidič jezdící vždy nejkratší trasou, řidič, který se rozhoduje podle momentální situace, apod.). Jedním ze smyslů projektu by mělo být, aby uživatel byl schopen porovnat výhodnost jednotlivých strategií v silniční síti, kterou postaví.
Seznam odborné literatury
Lieberman E., Rathi A.K.: Traffic simulation, 1997
Barceló J.: Microscopic traffic simulation: Tool for Analysis and Assessment of Its Systems, 2002, Highway Capacity Committee

Alexandrescu A., Sutter H.: C++ 101 programovacích technik, Olympia
Northrup T., Wildermuth S., Ryan B.: Microsoft .NET Framework 2.0 Application Development Foundation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK