Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matematizace v dialogu Epinomis
Název práce v češtině: Matematizace v dialogu Epinomis
Název v anglickém jazyce: Mathematization in the Epinomis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Milan Mráz, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK