Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotnická problematika práce v zahraničí
Název práce v češtině: Zdravotnická problematika práce v zahraničí
Název v anglickém jazyce: Medical Aspects of Abroad
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2008
Datum zadání: 28.11.2008
Datum a čas obhajoby: 09.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.12.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK