Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metafora zrůdy a bláznivé ženy jako narativní strategie v literatuře psané ženami
Název práce v češtině: Metafora zrůdy a bláznivé ženy jako narativní strategie v literatuře psané ženami
Název v anglickém jazyce: Metaphores of monster and mad woman as narrative strategy in women literature
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2007
Datum zadání: 15.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK