Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vliv minerálních vod a lázeňství na léčbu urolitiázy
Název práce v češtině: Vliv minerálních vod a lázeňství na léčbu urolitiázy
Název v anglickém jazyce: Influence of mineral waters and balneology for the treatment of urolithiasis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Urologická klinika (12-URO)
Vedoucí / školitel: MUDr. Tomáš Baitler
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2008
Datum zadání: 23.04.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK