Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Onemocnění způsobená hlukem
Název práce v češtině: Onemocnění způsobená hlukem
Název v anglickém jazyce: Diseases Caused by Noise
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2007
Datum zadání: 02.12.2007
Datum a čas obhajoby: 09.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK