Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cykloturistika v oblasti Třeboňska z pohledu cestovního ruchu
Název práce v češtině: Cykloturistika v oblasti Třeboňska z pohledu cestovního ruchu
Název v anglickém jazyce: Cycling in Třeboň region from the view of travel movement
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Navrátilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK